Moja

Oferta

psycholog

Pracując jako psycholog opieram proces diagnostyczny o wywiad z Klientem. Brzmi bardzo formalnie, ale wywiad to po prostu szczera rozmowa…

coach

Coach to specjalista, który pracuje metodami pozwalającymi Klientowi w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele w życiu…

Dowiedz się więcej

O Mnie

O Mnie

Małgorzata Stryż-Beściak

Zamiast mówić o sobie, zdecydowanie bardziej, wolałabym posłuchać Ciebie. Ale rozumiem, że chcesz mnie poznać!

Jestem psychologiem od lat pracującym w biznesie. To unikatowe połączenie pozwala mi na trafne rozumienie perspektywy biznesowej, jak również dylematów zawodowych moich klientów, czy tych na pograniczu życia zawodowego i osobistego.

Przez ostatnie lata pracowałam w dwóch dużych amerykańskich korporacjach, zajmując stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze związane z funkcją personalną w organizacjach. Wspierałam zespoły menedżerskie, jak również poszczególnych pracowników w podejmowaniu decyzji, radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, czy projektowaniu indywidualnych oraz grupowych programów rozwojowych. Mam również doświadczenia pracy w polskich firmach na stanowiskach specjalistycznych, trenerskich, ale też jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Spędziłam setki godzin na salach szkoleniowych, prowadząc warsztaty, szkolenia, grupy fokusowe, spotkania kalibracyjne, czy zajęcia psychoedukacyjne – w języku polskim i angielskim. Prowadziłam też konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, wykłady, byłam wolontariuszem w różnych organizacjach pomocy społecznej.

Moi dotychczasowi Klienci to osoby w przedziale wiekowym od lat dwóch wzwyż. Z najmłodszymi pracowałam głównie w obszarze rozwoju twórczego myślenia, kreatywności, poznania wielozmysłowego, wsparcia harmonijnego rozwoju. Mam również doświadczenia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.

Nowości

Na Blogu

Kontakt

Odpowiem na Twoje pytania

Napisz lub zadzwoń, by zrobić pierwszy krok w kierunku życia o jakim od dawna marzysz!

kontakt@rzeszowskipsycholog.pl

ul. Lwowska 64, Rzeszów
Gabinet nr 201

Masz pytanie? Chcesz umówić się na konsultację?

Napisz do mnie

Jest tylko jeden najważniejszy czas, a ten czas - to teraz. Jest najważniejszy, dlatego że tylko nad nim mamy jakąkolwiek władzę.

L. Tołstoj

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Cel: Rozpoznanie przyczyny doświadczanej przez Klienta trudności, czy dyskomfortu oraz dobór najbardziej odpowiedniej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: osoby dorosłe, osoby nieletnie (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, online (w sytuacji braku możliwości osobistego spotkania)

Konsultacje psychologiczne dla par

Cel: Rozpoznanie przyczyny trudności w relacji, z jaką zgłaszają się Klienci oraz zastosowanie adekwatnej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: partnerzy, małżeństwa bez dzieci (małżeństwa z dziećmi zapraszam do skorzystania z Konsultacji psychologicznych dla rodzin)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 75 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Diagnoza psychologiczna

Cel: Diagnoza określonych charakterystyk, zdolności, strategii, źródła trudności, czy potencjału Klienta. Opiera się o rzetelny wywiad psychologiczny, obserwację, a także profesjonalne testy psychologiczne (tzn. trafne i rzetelne), rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dostępne badania testowe:

Dla kogo: dorośli, dzieci i młodzież (badanie osób nieletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 60 – 120 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 1-2

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Warsztaty i szkolenia grupowe

Cel: Rozwój osobisty w zakresie kompetencji psychologicznych (np. budowanie pewności siebie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami etc.) oraz warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich.

Dla kogo: osoby dorosłe, młodzież ( w przypadku osób nieletnich na udział w warsztatach wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna)

Liczba osób: od 3 do 6

Czas trwania warsztatów: od 8 do 24 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Indywidualne sesje coachingowe - coaching biznesowy (business coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. Generalnie coaching biznesowy (business coaching) ma na celu wprowadzenie zmian wżyciu zawodowym Klienta: wsparcie w pełnieniu roli lidera, awansie, zmianie stanowiska lub firmy, a także towarzyszenie w założeniu swojej firmy.

Dla kogo: menedżerowie każdego szczebla, przedsiębiorcy, specjaliści na różnych etapach rozwoju zawodowego, poszukujący swojej drogi zawodowej

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 3- 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, osobiście w siedzibie Klienta lub online

Indywidualne sesje coachingowe dla nastolatków i młodzieży (teen coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientami (nastolatkiem oraz jego rodzicem lub opiekunem). Generalnie coaching dla młodzieży (teen coaching) ma na celu określenie tożsamości, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, przywrócenie równowagi emocjonalnej, odnalezienie celu i sensu życia, zbudowanie pewności siebie, poprawę relacji z rówieśnikami i rodziną, zwiększenie efektywności nauki i inne.

Dla kogo: młodzież od lat 8 (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 5 – 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Coaching pisemny (e-coaching)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. E-coaching może być stosowany jako forma pracy zarówno w tematach coachingu biznesowego, życiowego, jak również sesji dla młodzieży i nastolatków.

Dla kogo: dorośli oraz młodzież i nastolatkowie, którzy nie mają możliwości wygospodarowania czasu na dojazd i spotkania osobiste w gabinecie lub preferują niebezpośrednia formę kontaktu, czy też wiadomości pisemne pozwalają im na lepszą ekspresje samych siebie

Liczba zalecanych konsultacji: 3 – 12

Forma spotkań: zdalna – poczta elektroniczna lub komunikator tekstowy

Coaching zespołowy (team coaching)

Cel: realizacja celu zespołowego, na jaki umówimy się ze Sponsorem oraz Klientami. Przykładowe cele warsztatów coachingowych: budowanie zespołu, zarządzenie kryzysem w zespole, poprawa relacji i komunikacji w zespole, pobudzenie kreatywności i twórczości w zespole, kształtowanie samozarządzających się zespołów.

Dla kogo: dla zespołu (przełożony zespołu również uczestniczy w warsztacie)

Liczba osób: 3 – 8

Czas trwania sesji zespołowej: 8 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w siedzibie klienta lub na sali szkoleniowej

NIEOBECNOŚĆ

Szanowni Państwo,
ze względu na urlop macierzyński 2022/2023:

 • konsultacje stacjonarne
  będą kontynuowane
  do końca kwietnia 2022
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt)
 • konsultacje online
  będą kontynuowane
  do końca czerwca 2022 
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt na maj
  i czerwiec)