Coach

Kim jest Coach?

Coach Rzeszów

Coach to specjalista, który pracuje metodami pozwalającymi Klientowi w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W procesie coachingowym Klient w pełni wykorzystuje swój potencjał, kompetencje i umiejętności. Identyfikuje także trudności oraz przygotowuje się do ich pokonania. Taki proces przekłada się na wzrost motywacji Klienta i większą determinację w działaniu.

Z formalnego punktu widzenia wykonywanie zawodu coacha nie wymaga posiadania żadnych uprawnień. Taka sytuacja powoduje, że na rynku funkcjonują profesjonalni coachowie i ci, którzy siebie coachami nazywają. Coach to nie mówca motywacyjny, trener osobisty, czy mentor. International Coach Federation definiuje coacha jako specjalistę, który towarzyszy klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Mój warsztat pracy jako coacha zdobyłam kształcąc się w Szkole Coachów Akademii SET. Program szkoły jest akredytowany przez International Coach Federation (w ramach ścieżki ACSTH) oraz zgodny ze standardami Izby Coachingu. Dodatkowo na podstawie superwizji swojej pracy z Klientami, uzyskałam potwierdzenie swoich kompetencji w formie akredytacji CCA.

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

Coach Rzeszów

Coaching jest formą pracy rozwojowej, dlatego zalecany jest dla osób, które chcą w sposób świadomy kształtować swoją sytuację życiową. Zarówno tę zawodową – wtedy mówimy o coachingu biznesowym (business coaching) lub w odniesieniu do różnych aspektów życia prywatnego – wtedy zastosowanie ma coaching życiowy (life coaching).

 

W pracy coachingowej koncentrujemy się na celu klienta i drodze, która do niego prowadzi (ukierunkowanie na przyszłość). Jest to nieco odmienne podejście w stosunku do poradnictwa psychologicznego, gdzie rozpoczynamy proces leczenia od rozeznania źródła problemu, czy zgłaszanej trudności (ukierunkowanie na przeszłość).

Pracę coachingową można rozpocząć nie tylko w momencie, kiedy Klient wie dokładnie jakiej zmiany chce. Może się też zdarzyć, że Klient rozważa pewne opcje, stoi przed decyzją i to staje się tematem sesji coachingowych. Bywa też tak, że Klient czuje, że jego życie nie przynosi mu satysfakcji, nie zmierza w kierunku dającym spełnienie, ale w zasadzie sam nie jest w stanie stwierdzić jaki kierunek to ten odpowiedni. To również są tematy, z którymi często spotykamy się w trakcie sesji coachingowych. Wtedy celem naszej wspólnej pracy jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, kiedy Klient wie czego chce, wie jak tego dokonać i mam motywację do działania.

Przykładowe tematy procesów coachingowych:

Biznesowych:

Życiowych:

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Sesje coachingowe to pewien proces, składający się z kilku spotkań. Na podstawie celu, z którym zgłasza się Klient i stopnia skomplikowania drogi, która do niego prowadzi określamy ilość sesji potrzebnych, aby go zrealizować.

Ilość sesji coachingowych w ramach jednego procesu zazwyczaj waha się w granicach od 3 do 12 sesji. Odbywają się one się ze stałą częstotliwością, jednak nie częściej niż jeden raz w tygodniu i nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie. Pomiędzy spotkaniami Klient podejmuje działania i aktywności, które wspólnie ustalamy na zakończenie każdej z sesji coachingowych. Wspomniane zadania nie są obowiązkowe, bo to Klient jest odpowiedzialny za postęp w realizacji celu, także on sam decyduje, czy chce wykonać wspomniane zadania. Pewne jest jednak, że im więcej zaangażowania Klient wkłada w pracę pomiędzy sesjami, tym efektywność całego procesu jest większa.

Rola coacha podczas sesji polega na wsparciu Klienta w odkryciu jego mocnych stron, potencjału, dostrzeżenia w sobie tego, co do tej pory było nieuświadomione. W trakcie sesji pada wiele pytań, stosujemy ćwiczenia i aktywności, które mają za zadanie odblokować potencjał tkwiący w Kliencie. Coach natomiast nie doradza, nie poucza, nie stawia się w roli eksperta – za to inspiruje i wzmacnia Klienta.

Jak pracuję jako coach?

W swojej pracy coachingowej dużą wagę przywiązuję do relacji z Klientem. Tworzę bezpieczną, otwarta i twórczą atmosferę, tak aby Klient miał przestrzeń na odkrywanie siebie. Pracuję nie tylko pytaniami, ale również metaforą, przestrzenią, metodami twórczymi i prowokatywnymi – starając się je dopasować do osobowości i potrzeb Klienta.

Pracując jako coach czerpię wiele z mojej wiedzy i doświadczenia psychologicznego. Pozwalają mi one na lepsze zrozumienie tego czego doświadcza Klient oraz tego co się dzieje w procesie coachingowym i naszej relacji, która swoją dynamikę oddziałuje na proces zmiany u Klienta. Równocześnie doskonale zdaję sobie sprawę z różnić metodologicznych, jakie są pomiędzy pomocą psychologiczną, a coachingiem i stosuję się do nich, zachowując etyczną postawę.

W swojej pracy coachingowej kieruję się Kodeksem Etycznym International Coach Federation, który określa wartości i zasady etyczne, którymi powinni kierować się profesjonalni coachowie.

Jak przygotować się do pierwszej sesji coachingowej?

Przed pierwszą sesją coachingową proszę Klienta, aby zastanowił się nad celem naszej współpracy. Aby określił możliwie konkretnie to co chce osiągnąć, jakiego efektu oczekuje. Celem sesji może być zarówno dokonanie pewnej zmiany, jak również przyglądnięcie się dylematowi, czy zagadnieniu, albo określenie powołania życiowego lub zawodowego. Ważne, aby Klient miał wyobrażenie tego po czym pozna, że uzyskał zamierzony cel. Zdarza się, że Klienci potrzebują wsparcia w klarownym zdefiniowaniu tego pierwszego kroku – wtedy zajmujemy się tym wspólnie podczas pierwszej sesji coachingowej.

Podczas spotkania będziemy również rozmawiać o tym, czego Klient potrzebuje od coacha, jaka atmosfera i sposób pracy najbardziej mu odpowiada. Są Klienci, którzy lepiej pracują z coachem wspierającym, inni wolą styl pracy bardziej stanowczy i egzekwujący. Obydwie możliwości są wartościowe, pod warunkiem, ze wspierają realizację założonego przez Klienta celu.

Bardzo ważna podczas pierwszego spotkania, jak i kolejnych, jest szczerość i otwartość Klienta. Zachęcam do odwagi w mówieniu tego, o czym się pomyślało i co się odczuło. Często ta pierwsza myśl, intuicyjna, pozbawiona intelektualizacji, stanowi wartość przełomową i pozwala Klientowi na zdobycie nowych informacji o sobie i swoich możliwościach.

Indywidualne sesje coachingowe - coaching biznesowy (business coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. Generalnie coaching biznesowy (business coaching) ma na celu wprowadzenie zmian wżyciu zawodowym Klienta: wsparcie w pełnieniu roli lidera, awansie, zmianie stanowiska lub firmy, a także towarzyszenie w założeniu swojej firmy.

Dla kogo: menedżerowie każdego szczebla, przedsiębiorcy, specjaliści na różnych etapach rozwoju zawodowego, poszukujący swojej drogi zawodowej

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 3- 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, osobiście w siedzibie Klienta lub online

Indywidualne sesje coachingowe - coaching życiowy (life coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. Generalnie coaching życiowy (life coaching) ma na celu lepsze zrozumienia siebie przez Klienta, „poukładanie” życia zgodnie ze swoimi wartościami, dotykając przy tym wszystkich obszarów jakie są związane ze wskazanym przez Klienta celem.

Dla kogo: dorośli chcący poprawić jakość swojego życia, uzyskać poczucie spełnienia i satysfakcji, podjąć działania w kierunku rozwoju osobistego

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 5 – 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Indywidualne sesje coachingowe dla nastolatków i młodzieży (teen coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientami (nastolatkiem oraz jego rodzicem lub opiekunem). Generalnie coaching dla młodzieży (teen coaching) ma na celu określenie tożsamości, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, przywrócenie równowagi emocjonalnej, odnalezienie celu i sensu życia, zbudowanie pewności siebie, poprawę relacji z rówieśnikami i rodziną, zwiększenie efektywności nauki i inne.

Dla kogo: młodzież od lat 8 (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 5 – 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Coaching pisemny (e-coaching)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. E-coaching może być stosowany jako forma pracy zarówno w tematach coachingu biznesowego, życiowego, jak również sesji dla młodzieży i nastolatków.

Dla kogo: dorośli oraz młodzież i nastolatkowie, którzy nie mają możliwości wygospodarowania czasu na dojazd i spotkania osobiste w gabinecie lub preferują niebezpośrednia formę kontaktu, czy też wiadomości pisemne pozwalają im na lepszą ekspresje samych siebie

Liczba zalecanych konsultacji: 3 – 12

Forma spotkań: zdalna – poczta elektroniczna lub komunikator tekstowy

Coaching zespołowy (team coaching)

Cel: realizacja celu zespołowego, na jaki umówimy się ze Sponsorem oraz Klientami. Przykładowe cele warsztatów coachingowych: budowanie zespołu, zarządzenie kryzysem w zespole, poprawa relacji i komunikacji w zespole, pobudzenie kreatywności i twórczości w zespole, kształtowanie samozarządzających się zespołów.

Dla kogo: dla zespołu (przełożony zespołu również uczestniczy w warsztacie)

Liczba osób: 3 – 8

Czas trwania sesji zespołowej: 8 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w siedzibie klienta lub na sali szkoleniowej

NIEOBECNOŚĆ

Szanowni Państwo,
ze względu na urlop macierzyński 2022/2023:

 • konsultacje stacjonarne
  będą kontynuowane
  do końca kwietnia 2022
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt)
 • konsultacje online
  będą kontynuowane
  do końca czerwca 2022 
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt na maj
  i czerwiec)