Oferta

Dobierz usługę najbardziej odpowiednią do swoich potrzeb

Pomocne w tym będą materiały z zakładki Psycholog oraz Coach

Pracując jako psycholog opieram proces diagnostyczny o wywiad z Klientem. Brzmi bardzo formalnie, ale wywiad to po prostu szczera rozmowa…

Coach to specjalista, który pracuje metodami pozwalającymi Klientowi w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele w życiu…

VOUCHER PREZENTOWY

Ktoś się o Ciebie troszczy…

Dla kogo: Dla bliskiej Ci osoby, której chcesz zapewnić profesjonalne wsparcie.

Rodzaj usługi: konsultacja psychologiczna lub sesja coachingowa

Liczba konsultacji: 1 lub 3 (pakiet)

Okres ważności vouchera: 6 miesięcy

Forma realizacji: osobiście w gabinecie lub online

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Cel: Rozpoznanie przyczyny doświadczanej przez Klienta trudności, czy dyskomfortu oraz dobór najbardziej odpowiedniej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: osoby dorosłe, osoby nieletnie (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, online (w sytuacji braku możliwości osobistego spotkania)

Konsultacje psychologiczne dla par

Cel: Rozpoznanie przyczyny trudności w relacji, z jaką zgłaszają się Klienci oraz zastosowanie adekwatnej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: partnerzy, małżeństwa bez dzieci (małżeństwa z dziećmi zapraszam do skorzystania z Konsultacji psychologicznych dla rodzin)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 75 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Konsultacje psychologiczne dla rodzin i dzieci

Cel: Rozpoznanie przyczyny zgłaszanej przez Rodzinę trudności oraz udzielenie systemowego wsparcia psychologicznego. Zgłaszana trudność może dotyczyć np. kryzysowej sytuacji rodzinnej, niepokojącego zachowania dziecka, problemów w relacji rodziców, czy też niedogodności na poziomie relacji rodziców i dzieci oraz innych.

Dla kogo: poszczególnych członków rodziny (zarówno dorosłych, jak i nieletnich) lub dla całej rodziny

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 – 75 min.

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Diagnoza psychologiczna

Cel: Diagnoza określonych charakterystyk, zdolności, strategii, źródła trudności, czy potencjału Klienta. Opiera się o rzetelny wywiad psychologiczny, obserwację, a także profesjonalne testy psychologiczne (tzn. trafne i rzetelne), rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dostępne badania testowe:

Dla kogo: dorośli, dzieci i młodzież (badanie osób nieletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 60 – 120 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 1-2

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Warsztaty i szkolenia grupowe

Cel: Rozwój osobisty w zakresie kompetencji psychologicznych (np. budowanie pewności siebie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami etc.) oraz warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich.

Dla kogo: osoby dorosłe, młodzież ( w przypadku osób nieletnich na udział w warsztatach wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna)

Liczba osób: od 3 do 6

Czas trwania warsztatów: od 8 do 24 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Indywidualne sesje coachingowe - coaching biznesowy (business coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. Generalnie coaching biznesowy (business coaching) ma na celu wprowadzenie zmian wżyciu zawodowym Klienta: wsparcie w pełnieniu roli lidera, awansie, zmianie stanowiska lub firmy, a także towarzyszenie w założeniu swojej firmy.

Dla kogo: menedżerowie każdego szczebla, przedsiębiorcy, specjaliści na różnych etapach rozwoju zawodowego, poszukujący swojej drogi zawodowej

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 3- 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, osobiście w siedzibie Klienta lub online

Indywidualne sesje coachingowe - coaching życiowy (life coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. Generalnie coaching życiowy (life coaching) ma na celu lepsze zrozumienia siebie przez Klienta, „poukładanie” życia zgodnie ze swoimi wartościami, dotykając przy tym wszystkich obszarów jakie są związane ze wskazanym przez Klienta celem.

Dla kogo: dorośli chcący poprawić jakość swojego życia, uzyskać poczucie spełnienia i satysfakcji, podjąć działania w kierunku rozwoju osobistego

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 5 – 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Indywidualne sesje coachingowe dla nastolatków i młodzieży (teen coahcing)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientami (nastolatkiem oraz jego rodzicem lub opiekunem). Generalnie coaching dla młodzieży (teen coaching) ma na celu określenie tożsamości, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, przywrócenie równowagi emocjonalnej, odnalezienie celu i sensu życia, zbudowanie pewności siebie, poprawę relacji z rówieśnikami i rodziną, zwiększenie efektywności nauki i inne.

Dla kogo: młodzież od lat 8 (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 5 – 12

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Coaching pisemny (e-coaching)

Cel: realizacja celu, na jaki umówimy się z Klientem. E-coaching może być stosowany jako forma pracy zarówno w tematach coachingu biznesowego, życiowego, jak również sesji dla młodzieży i nastolatków.

Dla kogo: dorośli oraz młodzież i nastolatkowie, którzy nie mają możliwości wygospodarowania czasu na dojazd i spotkania osobiste w gabinecie lub preferują niebezpośrednia formę kontaktu, czy też wiadomości pisemne pozwalają im na lepszą ekspresje samych siebie

Liczba zalecanych konsultacji: 3 – 12

Forma spotkań: zdalna – poczta elektroniczna lub komunikator tekstowy

Coaching zespołowy (team coaching)

Cel: realizacja celu zespołowego, na jaki umówimy się ze Sponsorem oraz Klientami. Przykładowe cele warsztatów coachingowych: budowanie zespołu, zarządzenie kryzysem w zespole, poprawa relacji i komunikacji w zespole, pobudzenie kreatywności i twórczości w zespole, kształtowanie samozarządzających się zespołów.

Dla kogo: dla zespołu (przełożony zespołu również uczestniczy w warsztacie)

Liczba osób: 3 – 8

Czas trwania sesji zespołowej: 8 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w siedzibie klienta lub na sali szkoleniowej

Nie wiesz, która usługa jest dla Ciebie?

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, która usługa najlepiej odpowiada Twoim potrzebom lub pojawiły się u Ciebie dodatkowe pytania – zapraszam do kontaktu.

OFERA SPECJALNA – skorzystaj z bezpłatnej 30 min konsultacji dla nowych Klientów. Podczas konsultacji porozmawiamy o Twoich potrzebach i wspólnie dobierzemy do nich najbardziej odpowiednia usługę.

NIEOBECNOŚĆ

Szanowni Państwo,
ze względu na urlop macierzyński 2022/2023:

 • konsultacje stacjonarne
  będą kontynuowane
  do końca kwietnia 2022
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt)
 • konsultacje online
  będą kontynuowane
  do końca czerwca 2022 
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt na maj
  i czerwiec)