Psycholog

Kim jest psycholog?

Psycholog Rzeszów

Psycholog to zawód zaufania publicznego. Uprawnienia do jego wykonywania uzyskuje specjalista, który ukończył 5 – letnie studia magisterskie na kierunku: psychologia. Osobom wykonującym zawody zaufania publicznego stawia się wysokie wymagania, nie tylko związane z ich wykształceniem, przygotowaniem profesjonalnym i wysokimi kwalifikacjami, ale również prawidłowym postępowaniem moralnym, dającym gwarancję poprawnego wykonywania zadań na rzecz społeczeństwa. W praktyce psycholog zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem psychologicznym, w zasadzie, w każdej z dziedzin życia.

Pracując jako psycholog opieram proces diagnostyczny o wywiad z Klientem. Brzmi bardzo formalnie, ale wywiad to po prostu szczera rozmowa obejmująca swoim zakresem te obszary życia klienta, które są w uświadomionym lub nieuświadomionym związku z problemem, z którym zgłasza się klient. W procesie diagnostycznym wykorzystuję również testy psychologiczne, które mają potwierdzoną trafność i rzetelność oraz są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kolejnym etapem pracy psychologa jest profesjonalna pomoc psychologiczna. Udzielając wsparcia Klientom wykorzystuję znane mi metody i narzędzia pracy, oraz intuicję, wynikającą z dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

W czym pomaga psycholog?

Psycholog Rzeszów

Psycholog wspiera Klienta w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Tych dotyczących trudnych sytuacji prywatnych, zawodowych, a także dyskomfortu i cierpienia wynikającego np. z obniżonego nastroju, braku poczucia spełnienia, czy satysfakcji z życia.

 

To kiedy udać się do psychologa jest kwestią bardzo indywidualną. Jednak jeśli czujesz, że Twoje problemy Cię przytłaczają, przerastają, obniżają jakość życia – rozważ spotkanie z psychologiem. Przykładowe sytuacje, które mogą być dla Ciebie sygnałem do umówienia się na konsultację psychologiczną:

Jak pracuję jako psycholog?

Przede wszystkim zależy mi na tym, aby Klient poczuł się w moim gabinecie, bezpiecznie i komfortowo. Ważne jest dla mnie zbudowanie w pierwszej kolejności dobrej relacji i wzajemnego zaufania.

Podczas pierwszego spotkania rozmawiamy o tym, z czym Klient przychodzi, co stanowi trudność, albo wyzwanie. Ustalamy cel naszej współpracy, ramy czasowe oraz wszystko inne co może być ważne i mieć wpływ na pracę. Użyłam słowa „praca” ponieważ tak to wygląda – wraz z Klientem pracujemy nad jego szczęściem. Ta praca wymaga aktywności, zaangażowania, podejmowania działań, które wspólnie uzgadniamy. Jednak warto, ponieważ na końcu naszej drogi Klient może w pełni zasłużenie powiedzieć: Zapracowałem na to! To moje osiągnięcie! Udało mi się raz, uda mi się i kolejny! Zależy mi na tym, aby każdy Klient czuł odpowiedzialność za to, co się dzieje w trakcie naszej pracy, a finalnie żeby poczuł własną sprawczość w momencie osiągnięcia celu.

Pierwsza sesja to też czas odpowiedzi na pytania i wątpliwości Klienta. Uważam, że dobry fundament to podstawa do budowania solidnych i stabilnych zmian w Twoim życiu.

Jako psycholog i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oznacza to, że naczelną wartością zawodową jest dla mnie dobro drugiego człowieka. Natomiast celem mojej profesjonalnej działalności jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich. Dodatkowo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

Swoją działalność psychologiczną poddaję również superwizji, tak aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych przez mnie usług.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji psychologicznej?

Przed pierwszą konsultacją psychologiczną proszę Klienta, aby zastanowił się nad tym, jak mógłby zdefiniować swoją trudność lub potrzebę oraz czego ode mnie oczekuje. Jeżeli Klient nie potrafi nazwać tego co czuje, albo tego co się dzieje w jego życiu, a masz poczucie, że coś jest nie tak – wspólnie podczas spotkania ustalimy co stanowi problem.

Podczas pierwszej wizyty poznaję Klienta i rozeznaję jego sytuację. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest otwartość i szczerość Klienta. Dzięki niej, dalsze działania zaplanowane na podstawie informacji udzielonych przez Klienta, będą skuteczne. Ze swojej strony staram się zapewnić Klientom bezpieczną i sprzyjająca atmosferę, tak aby ułatwić mówienie o sobie i dzielenie się często trudnymi doświadczeniami.

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Cel: Rozpoznanie przyczyny doświadczanej przez Klienta trudności, czy dyskomfortu oraz dobór najbardziej odpowiedniej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: osoby dorosłe, osoby nieletnie (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie, online (w sytuacji braku możliwości osobistego spotkania)

Konsultacje psychologiczne dla par

Cel: Rozpoznanie przyczyny trudności w relacji, z jaką zgłaszają się Klienci oraz zastosowanie adekwatnej formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo: partnerzy, małżeństwa bez dzieci (małżeństwa z dziećmi zapraszam do skorzystania z Konsultacji psychologicznych dla rodzin)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 75 minut

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Konsultacje psychologiczne dla rodzin i dzieci

Cel: Rozpoznanie przyczyny zgłaszanej przez Rodzinę trudności oraz udzielenie systemowego wsparcia psychologicznego. Zgłaszana trudność może dotyczyć np. kryzysowej sytuacji rodzinnej, niepokojącego zachowania dziecka, problemów w relacji rodziców, czy też niedogodności na poziomie relacji rodziców i dzieci oraz innych.

Dla kogo: poszczególnych członków rodziny (zarówno dorosłych, jak i nieletnich) lub dla całej rodziny

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 50 – 75 min.

Liczba zalecanych konsultacji: od 1 do 6

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

Diagnoza psychologiczna

Cel: Diagnoza określonych charakterystyk, zdolności, strategii, źródła trudności, czy potencjału Klienta. Opiera się o rzetelny wywiad psychologiczny, obserwację, a także profesjonalne testy psychologiczne (tzn. trafne i rzetelne), rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dostępne badania testowe:

Dla kogo: dorośli, dzieci i młodzież (badanie osób nieletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna)

Czas trwania pojedynczej konsultacji: 60 – 120 min.

Liczba zalecanych konsultacji: 1-2

Forma spotkań: osobiście w gabinecie lub online

Warsztaty i szkolenia grupowe

Cel: Rozwój osobisty w zakresie kompetencji psychologicznych (np. budowanie pewności siebie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami etc.) oraz warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich.

Dla kogo: osoby dorosłe, młodzież ( w przypadku osób nieletnich na udział w warsztatach wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna)

Liczba osób: od 3 do 6

Czas trwania warsztatów: od 8 do 24 godzin lekcyjnych

Forma spotkań: osobiście w gabinecie

NIEOBECNOŚĆ

Szanowni Państwo,
ze względu na urlop macierzyński 2022/2023:

 • konsultacje stacjonarne
  będą kontynuowane
  do końca kwietnia 2022
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt)
 • konsultacje online
  będą kontynuowane
  do końca czerwca 2022 
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt na maj
  i czerwiec)